Disclaimer

Middels deze website wordt uiteenlopende informatie aan bezoekers verstrekt. SALAR Software streeft er altijd naar om correcte en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de op de website opgenomen informatie inderdaad juist of actueel is. Omdat individuele en contextuele situaties kunnen verschillen, raadt SALAR Software af om actie te ondernemen naar aanleiding van de op deze website vermelde informatie, zonder voorafgaand ander deskundig advies in te winnen.

SALAR Software is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de op deze website opgenomen informatie. Belangrijk: Sommige verwijzingen op deze website leiden naar informatie die door derden wordt verstrekt en waarover SALAR Software geen enkele controle heeft. SALAR Software aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud (van welke aard dan ook) van deze externe informatiebronnen. Om de informatievoorziening op deze website te optimaliseren maakt SALAR Software gebruik van persoonsgegevens. In ons Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en op welke wijze uw privacy wordt gewaarborgd.

Privacyverklaring

Dit privacyverklaring informeert u over de wijze waarop SALAR Software omgaat met persoonlijke gegevens.

E-mailberichten en eventuele bijlagen

E-mailberichten en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is niet toegestaan informatie uit deze berichten openbaar te maken, te verspreiden of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van SALAR Software. Wanneer berichten abusievelijk aan u zijn verstuurd, wordt u verzocht SALAR Software hiervan op de hoogte te brengen, en het bericht en de bijlagen te vernietigen. Belangrijk: Sommige verwijzingen op deze website leiden naar webpagina’s die door derden worden beheerd en waarover SALAR Software geen enkele controle heeft. Dit privacy-statement heeft dan ook nadrukkelijk geen betrekking op deze externe informatiebronnen.

Actief verstrekt informatie

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om uw naam of andere persoonsgegevens in te voeren. Het invullen van deze gegevens heeft altijd een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling, het downloaden van een whitepaper, het activeren van een demo-account, edm. Steeds wordt uitdrukkelijk aangegeven voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. In alle gevallen geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming.


Passief verstrekte informatie

Als u op internet surft, stelt u, misschien zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat om bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden zijn uw IP adres, het door u gebruikte besturingssysteem en uw internet browser. Voor zover SALAR Software deze informatie gebruikt, worden de gegevens anoniem en geaggregeerd verwerkt.