Nieuws

Nettolonen, vergelijking 2018 ten opzichte van 2017

Nettoverschil bij bruto maandloon 2018 ten opzichte van 2017 volgens witte tabel.

Nauwelijks wijzigingen op de loonstrook in 2018, stilte voor de storm, zoals het nieuwe kabinet aankondigt!


Zoals in grafiek 1 te zien is stijgt het netto salaris bij gelijkblijvend brutoloon voor de meeste inkomens.

Alleen bij brutolonen tussen de 800 en 1700 euro is er een netto achteruitgang te zien. De maximale daling is net geen 5 euro en de maximale stijging 18,50. Geen spectaculaire wijzigingen, slechts een marginale.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen de informatie onbruikbaar maken. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.