Nieuws

Ontbijtsessie met onze klanten

Terwijl u deze blog leest, zitten wij aan een ontbijtje. Niet omdat we ‘slow starters’ zijn of een dagje vrij hebben genomen, maar omdat vandaag de ontbijtsessies met onze klanten van start zijn gegaan. Uiteraard staan de ontwikkelingen rondom SalarFusion daarbij centraal. Guido Stapper: “We hebben al behoorlijk wat bruikbare en positief/kritische feedback van de pilotgroep ontvangen. Genoeg input om tijdens de ontbijtsessies onze tanden in te zetten!”

“Daarnaast wil ik graag de aandacht vestigen op Digipoort. Veel klanten vragen zich namelijk af hoe het nu zit met de verschillende certificaten en aangifteprotocollen. Waar het op neerkomt, is dat de fiscus overstapt op Standard Business Reporting (SBR), een standaard voor financiële rapportages en het aanleveren van rapportages aan overheden. Dit gebeurt straks via het ‘nieuwe’ Digipoort kanaal, waar ook andere overheidsinstanties gebruik van maken. Digipoort wordt dus de vervanger van het bij iedereen bekende BAPI. Momenteel zitten we in een overgangsfase en zijn beide aanleveropties toegestaan. Vanaf maart 2017 moet er via Digipoort aangifte worden gedaan, en wel in het zogenaamde XML format. Later zal dat trouwens nog een keer veranderen en wordt XBRL de ‘definitieve’ aanleverstandaard. Overigens volgen we deze ontwikkeling op de voet, zodat we op tijd een Digipoort optie binnen onze software implementeren. Momenteel verlopen WinSalar aangiften
nog via BAPI.”