Nieuws

Uniform loonbegrip nadelig voor lage lonen

Het overzicht laat de ontwikkeling van het netto loon en de werkgeverskosten zien van een werknemer met loonheffingskorting, voor lonen tussen 500 euro en 10.000 euro per maand.