Nieuws

Vergelijking nettolonen 2014-2015

Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, blijkt een negatief effect op de lagere lonen als gevolg van een verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25%.

Bij de hogere lonen is juist een positief effect merkbaar, als gevolg van een verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van de belastingschijf van 42%.

Bij het vakantiegeld zijn de gevolgen zichtbaar van de afbouw van de heffingskortingen. Deze terugloop van de kortingen was vorig jaar al in gang gezet, en zorgde voor verrekening in de inkomstenbelasting aangifte die dit jaar ingediend werd.

In die gevallen dat er veel terugbetaald moest worden in de inkomstenbelasting, was er sprake van een samenloop van de afbouw van twee kortingen.